יודלה ומשלוח המנות

הצגת יחיד משעשעת ספוגה באוירת חג הפורים

יודלה, ילד חביב ואמיץ מחליט לצאת נגד פקודתו של שוטר העיירה ולקיים מצות משלוח מנות
האם יצליח? האם יתפס? ואיך יצא הדג מגרונו של איוון?

בואו להכיר את קלמן מוכר הבייגלך, איוון השוטר, הרבי הקדוש ועוד דמויות ססגוניות ומשעשעות...

הצגה מצחיקה וצבעונית על סיפור גבורתו של ילד יהודי
ומסירות נפש למצוות משלוח מנות על רקע אווירת פורים בעיירה היהודית.
כתיבה: עמרי ורטש, עמיחי חזן
משחק: עמיחי חזן
הצגות ילדים